Question Number 104544 by john santu last updated on 22/Jul/20

Given a_(n+1) = 5a_n −6a_(n−1)  .If a_1 = 10 and a_2 = 26, find a_n ?

Answered by bobhans last updated on 22/Jul/20

let a_n = Aρ^n ⇒Aρ^(n+1) −5Aρ^n +6Aρ^(n−1) = 0 Aρ^(n−1) {ρ^2 −5ρ+6 } = 0 ⇒ρ= 3; 2 ⇒a_n = A.3^n +B.2^n  n=1 →3A +2B = 10 n =2 →9A +4B = 26 { ((A=2)),((B=2)) :} a_n = 2.3^n + 2.2^n = 2.{3^n + 2^n } ■

Answered by OlafThorendsen last updated on 22/Jul/20

r^2 −5r+6 = 0 (r−3)(r−2) = 0 r_1 = 2 and r_2 = 3 a_n = λ2^n +μ3^n  To find λ and μ  we use the initial conditions. a_1 = 2λ+3μ = 10 a_2 = 4λ+9μ = 26 ⇒ λ = 2 and μ = 2 a_n = 2.2^n +2.3^n = 2^(n+1) +2.3^n